Challenging the
Of Modern Architecture
Contact
minimalistische, bungalow, levensloopbestendig, moderne bungalow, moderne architectuur baksteen, petersen tegl, moderne baksteen, tuinontwerp architect
01/
OUR PROCESS

Onze methode. Een unieke werkwijze die werkt in drie krachtige stappen. Met alle benodigde onderdelen in-house bieden we een compleet pakket voor ontwerp, uitwerking en begeleiding.  – van ruwe schetsen tot prachtige realisaties. Van vergunningen tot interieurontwerp, we regelen het allemaal, van begin tot eind.

Method

OUR PROCESS

02 /
STEP BY STEP

STATE OF CONCEPT: Een idee is het begin. Je karakter, je ambitie. Onze kracht, ons statement.

STATE OF DETAIL: We tillen het concept naar een hoger niveau. Niet alleen door te zorgen voor de technische implementatie, maar ook door verder te gaan in het ontwerpproces; het ontwerpen van het interieur, het landschap en de stedelijke context.

TAKING CONTROL: Neem controle over het eindresultaat. Door een zorgvuldige aanpak en aandacht voor detail wordt de gewenste kwaliteit bereikt.

Our story
03 /
OUR FOUNDATION FOR DESIGN

STATE OF
CONCEPT

STATE OF
CONCEPT
Architect
GETTING TO KNOW YOUR AMBITION
• Kennismaking
• Dynamisch programma van wensen en eisen
• Analyse naar het perceel, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Architect
DESIGN CONCEPT
• Concept studie
• Massastudie
• Orientatie en programma
State of Architecture
04 /
CONCEPT TO THE NEXT LEVEL

STATE OF
DETAIL

STATE OF
DETAIL
Architect
ENGINEERING
• Ruimte afwerkstaat
• Technisch ontwerp
TECHNICAL ELABORATION
• Werktekeningen
• Detaillering
• Interieur
• Lichtplan
"We take the concept to the next level. Not only by taking care of the technical implementation, but also by going further in the design process; designing the interior, landscape and urban context."BRUCE VERDONSCHOT / ARCHITECT & PARTNER STATE
06 /
Details matter

Taking
con­trol

Taking
con­trol

Where Dreams
Take Shape

WERKZAAMHEDEN GEDURENDE DE UITVOERING

In deze fase zullen wij de uitvoerende partijen esthetisch begeleiden, controleren en indien nodig corrigeren. Samen met de aannemer wordt er nagedacht over details, materialen en een slim uitvoeringsplan om de gevraagde esthetische kwaliteit te kunnen realiseren. Onze focus in deze fase ligt dus bij het realiseren van de beoogde esthetische kwaliteit.

Contact us
Taking control
Architect
DOORLOPENDE WERKZAAMHEDEN
• Maandelijkse kwaliteitscontrole
• Opnamerapport
• Toetsing uitgevoerde werkzaamheden
FASE 1: VOORBEREIDING
• Controle uitgangspunten offerte
• Uitwerking interieur, wanduitslagen
• Afwerkstaat
• Maandelijkse bouwvergaderingen

READY TO BE CHALLENGED?

LET’S
CONNECT

Start met het vieren van je succes.

Start met een kennismakingsgesprek met STATE

Let’s connect. hello@stateofarchitecture.com

State of Architecture
Contact us